โคมและหลอดเดิม ทดแทนด้วย ความแตกต่างโคมไฟถนน Metal Halide HPS / HID
               NPT GREEN
Induction Lamp Street Light
NPT GREEN Induction Lamp
ทนทานกว่า
อายุการใช้งาน 1 แสนชั่วโมง
นานกว่า 8 เท่า
อุณหภูมิต่ำกว่ามาก
ลดค่าไฟ 50%
400 W (รวมบัลลาสต์ 460 W) 200 W
250 W (รวมบัลลาสต์ 280 W) 150 W
Application : โคมไฟถนน Street Light

โคม Flood light Metal Halide HPS/HID
โคม Flood light Metal Halide HPS/HID

Induction Lamp Flood Light

NPT GREEN
Induction Lamp Flood Light

NPT GREEN
Induction Lamp
ทนทานกว่า
อายุการใช้งาน 1 แสนชั่วโมง
นานกว่า 8 เท่า
อุณหภูมิต่ำกว่ามาก
ลดค่าไฟ 50%
400 W (รวมบัลลาสต์ 460 W) 200 W
250 W (รวมบัลลาสต์ 280 W) 150 W
Application : โคมไฟในโรงงาน, ยิมแนเซียม, คลังสินค้า, Production Line

โคม High Bay Metal Halide HPS / HID

โคม High Bay Metal Halide HPS / HID

Induction Lamp High Bay
NPT GREEN
Induction Lamp High Bay
NPT GREEN
Induction Lamp
ทนทานกว่า
อายุการใช้งาน 1 แสนชั่วโมง
นานกว่า 8 เท่า
อุณหภูมิต่ำกว่ามาก
ลดค่าไฟ 50%
400 W (รวมบัลลาสต์ 460 W) 200 W
250 W (รวมบัลลาสต์ 280 W) 150 W
Application : โคมไฟในโรงงาน, ยิมแนเซียม, คลังสินค้า, Production Line

 

เปรียบเทียบ NPT Green Induction Lamp 200 W กับ Metal Halide, HPS, HID 400W
เปรียบเทียบค่าไฟที่ลดลง
คำนวณที่ค่าไฟหน่วยละ 4.5 บาท
Metal Halide
400W (460W)
NPT GREEN
Induction 200W
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง
จำนวนชั่วโมงเปิดใช้งาน 24 ชั่วโมง/วัน 24 ชั่วโมง/วัน  
กระแสไฟฟ้าต่อ 1 โคม 2.2 A 0.91 A  
1 วัน ใช้ไฟ (หน่วย) 11.04 หน่วย 4.85 หน่วย  
ค่าไฟ 1 โคม ต่อ 1 วัน 50 บาท 22 บาท 28 บาท
ค่าไฟ 1 โคม ต่อ 1 เดือน 1,500 บาท 660 บาท 840 บาท
ค่าไฟ 100 โคม ต่อ 1 เดือน 150,000 บาท 66,000 บาท 84,000 บาท
ค่าไฟ 100 โคม ต่อ 1 ปี 1,800,000 บาท 792,000 บาท 1,008,000 บาท

 

Comparison with other lamps
TESTED LIFE-SPAN (hrs) Comparison with other lamps LED T5 Metal Halide
100,000 50,000 10,000 15,000
Efficiency        
* Effective Im/W 90 90 80 50
* Pupil Im/W 198 162 130 75
SWITCH-ON TIME INSTANT INSTANT INSTANT 5-10 min
VOLTAGE SENSITIVITY voltage fluctuationsNot Sensitive to deterioration of performanceFrequent voltage fluctuations cause rapid
SURFACE TEMPERATURE <80 °C
Low fire risk
<120 °C
(with heat sink)
<50 °C
Low fire risk
<300 °C
High fire risk
FLICKER No No Yes Yes
COLOUR (C.R.I) 86 75 82 64
COST Medium High Medium Low
MAINTENANCE Low High Medium High

 

 
 
บริษัท เอ็นพีที กรีน จำกัด

33/43 หมู่ที่ 10 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 02-750-7293, 02-750-4852-8 ต่อ 200, 265, 611
แฟกซ์ : 02-750-7294, 02-312-1386, 02-312-2494
มือถือ :  092-265-5989
อีเมล์ :  sales@nptgreen.com
Line ID : nptgreen  |  facebook/nptgreen

Copyright © 2014 www.nptgreen.com All rights reserved.